Van Harte welkom op de website van het dorp Gaastmeer

Uniek gelegen midden in ’t Friese Merengebied

Bekijk het menu, lees het nieuws en scroll naar beneden op deze pagina. Ontdek zo meer over Gaastmeer.

Foto's en meer

Ben je belangstellend naar wat het dorp te bieden heeft, hoe het georganiseerd is of wil je vriend van Gaastmeer worden? Lees over de ligging en over de activiteiten, bekijk de fotogalerij of breng een bezoek aan het pittoreske dorp.

Verenigingen

Het dorp Gaastmeer kent een rijk verenigingsleven. Dit zorgt voor een leefbare samenleving waarin alle leeftijden met diverse belangstelling zich thuis voelen. Het dorpshuis biedt onderdak aan de meeste van deze actieve verenigingen.

Cultuur

De Nederlands Hervormde kerk met o.a. een 17de eeuwse eiken preekstoel staat op de monumentenlijst. Twee traditionele schepen nemen deel aan wedstrijden in skûtsjesilen. Aan de kade ligt de palingklipper Voorwaarts, het enige nog varende overblijfsel van de palinghandel.
Muziekvereniging Concordia werd opgericht op 11 februari 1911

Geschiedenis

Gaastmeer heeft een grote historie. De werkgroep ´Oer de Gaastmar´ houdt zich bezig met het uitzoeken van deze rijke geschiedenis. Opgericht op 28 januari 2011 met de bedoeling om alles wat van belang is uit het verleden van Gaastmeer en omgeving op te ralelen en alles wat van belang is uit het heden voor het nageslacht te bewaren.

Dorpsbelangen Gaastmeer

De vereniging behartigt de belangen van het dorp en is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Gaastmeer. Dit doen we onder andere met aandacht voor woningbouw, renovatie of aanpassing van infrastructuur en beheer van de gemeentehaven.
Dorpsbelangen Gaastmeer zet zich, samen met de inwoners, in voor verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in De Gaastmar en Lytse Gaastmar.

Bedrijvigheid

Genoeg bedrijvigheid in het dorp van veehouders, vissers, recreatie-ondernemers, scheepsbouwers, huizenbouwers en andere ondernemers. De ontwikkeling staat niet stil. Zie verder de website van de ondernemersvereniging Gaastmeer

Dorpskrant De Praatmar

5x per jaar verschijnt de dorpskrant met verhalen uit de ‘mienskip’: verslagen van noemenswaardige zaken, eigenaardige foto’s in de rubriek ‘gespot’ en andere mooie verhalen/foto’s. Via vaste rubrieken en het plaatsen van ingezonden kopij zorgt de redactie van de praatmar dat het mienskipsgevoel bevorderd wordt. Kopij en foto’s kunnen gestuurd worden naar: praatmar@degaastmar.nl

De kerk 'Pieltsjerke'

Welkom!

Het kerkgebouw van de Protestantske Gemeente De Gaastmar is doordeweeks altijd open! Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning of gewoon om een kijkje te nemen…