Welkom op de pagina van Dorpsbelangen Gaastmeer

Wie zijn we en wat is ons belang?

De vereniging Dorpsbelangen Gaastmeer bestaat uit een gekozen bestuur en dorpsleden.

De vereniging behartigt de belangen van het dorp en is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Gaastmeer. Dit doen we onder andere met aandacht voor woningbouw, renovatie of aanpassing van infrastructuur en beheer van de gemeentehaven.

Dorpsbelangen Gaastmeer zet zich, samen met de inwoners, in voor verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in De Gaastmar en Lytse Gaastmar.

De meeste inwoners van Gaastmeer zijn lid van Dorpsbelangen. 2x per jaar wordt ieder lid uitgenodigd voor een vergadering. Een algemene ledenvergadering in het voorjaar en een bijzondere ledenvergadering in het najaar. Het bestuur vergadert maandelijks.

Wat doen we en wat zijn de kernwaarden?

Het bestuur onderhoudt contact met verschillende overheidsinstanties, zoals gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Zodoende is het bestuur op de hoogte van het beleid dat zich richt op de woon- en leefomgeving van het dorp Gaastmeer en de buurtschap Kleine Gaastmeer. Het bestuur is intermediair tussen dorpsbewoners en overheid. Ook houdt het bestuur zich bezig met praktische zaken, zoals het beheer van het toiletgebouw en de haven, het schoonhouden van het dorp en evt. reparaties.

Bij alles wat er wordt gedaan zijn verschillende kernwaarden belangrijk:

  • Het bewaken van het pittoreske karakter van het dorp Gaastmeer
  • De inwoner staat centraal
  • De balans tussen behoud en verbetering van het voorzieningenniveau en de natuur is in evenwicht.

Binnen de vereniging is een aantal commissies actief:

  • Commissie Iepen Dei
  • Redactie Dorpskrant ‘De Praatmar’
  • Redactie Website degaastmar.nl
  • Werkgroep Oer de Gaastmar

Bestuur

Voorzitter: Emmie Mous
Penningmeester: Hetty Brundel – ponghalder@degaastmar.nl
Secretaris: Caroline Schenkels – dorpsbelangen@degaastmar.nl
Bestuurslid: Douwe Wiegersma
Bestuurslid: Lútzen Renema

Heeft u vragen of wilt u lid worden?

Als lid kunt u meedenken, ideeën inbrengen en meebeslissen over de belangen van Gaastmeer. Ruim 80% van de huishoudens in Gaastmeer is al lid.

Doet u mee?
U kunt lid worden voor €10,00 per jaar.
Stuur een email met uw naam en adres naar: ponghalder@degaastmar.nl
Zodra we uw aanmelding binnen hebben, nemen we contact met u op.

Heeft u vragen of suggesties?
Stuur een email met uw vraag naar : dorpsbelangen@degaastmar.nl

Vereniging Dorpsbelangen Gaastmeer
KVK: 40002106
IBAN: NL40 RABO 0326106448

Website-beheer: redactie@degaastmar.nl