Welkom op de pagina van Dorpsbelangen Gaastmeer

Wie zijn we?

De vereniging Dorpsbelangen Gaastmeer bestaat uit een bestuur en leden.

De meeste inwoners van Gaastmeer zijn lid van Dorpsbelangen. 2x per jaar wordt ieder lid uitgenodigd voor een algemene vergadering. Elke maand vergadert het bestuur.

Wat doen we en met welk doel?

De vereniging behartigt de belangen van het dorp. Met als doel de algemene bevordering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Gaastmeer.
Dit doen we door het bevorderen van de betrokkenheid van de inwoners bij de vormgeving en inrichting van de leefomgeving. Hierbij staan welzijn, wonen en werken centraal.

Het bestuur onderhoudt contact met verschillende overheidsinstanties, zoals gemeente Súdwest-Fryslân, is zodoende op de hoogte van het beleid dat zich richt op de woon- en leefomgeving van het dorp Gaastmeer en is intermediair tussen dorpsbewoners en overheid. Ook houdt het bestuur zich bezig met praktische zaken, zoals het beheer van het toiletgebouw en de haven, het schoonhouden van het dorp en evt. reparaties.

Bij alles wat er wordt gedaan zijn verschillende kernwaarden belangrijk:

  • Het bewaken van het pittoreske karakter van het dorp Gaastmeer
  • De inwoner staat centraal
  • De balans tussen behoud en verbetering van het voorzieningenniveau en de natuur is in evenwicht.

Binnen de vereniging is een aantal commissies actief:

  • Commissie Iepen Dei
  • Redactie Dorpskrant ‘De Praatmar’
  • Redactie Website degaastmar.nl
  • Werkgroep Oer de Gaastmar

Bestuur

Voorzitter: Emmie Mous
Penningmeester: Hetty Brundel – ponghalder@degaastmar.nl
Secretaris: Lútzen Renema – dorpsbelangen@degaastmar.nl
Bestuurslid: Douwe Wiegersma
Bestuurslid: André Wierstra

Heeft u vragen of wilt u lid worden?

Als lid kunt u meedenken en mee beslissen over de belangen van Gaastmeer. Ruim 80% van de huishoudens in Gaastmeer is al lid.

Doet u mee?
U kunt lid worden voor €10,00 per jaar.
Stuur een email met uw naam en adres naar: ponghalder@degaastmar.nl
Zodra we uw aanmelding binnen hebben nemen we contact met u op.

Heeft u vragen of suggesties?
Stuur een email met uw vraag naar : dorpsbelangen@degaastmar.nl

Vereniging Dorpsbelangen Gaastmeer
KVK: 40002106
IBAN: NL40 RABO 0326106448

Website-beheer: redactie@degaastmar.nl