Automatische Externe Defibrillator

Automatische Externe Defibrillator

Vrijdag 19 november zijn de beide AED’s in de Gaastmar (dorpswinkel) en de Lytse Gaastmar (fam. F. Hoogterp) vernieuwd. Dat was na zoveel jaar nodig en werd financieel mogelijk gemaakt door sponsoring van Stichting Dorpshuis, Dorpsbelangen en de Welzijnsstichting,...

Lees meer
Succesvolle kledingactie voor vluchtelingen!

Succesvolle kledingactie voor vluchtelingen!

Deze kledingactie voor vluchtelingen bracht een flinke lading aan kleding naar het Hellingpaed 24. We hebben het afgelopen donderdag met drie auto's vol naar de COA-opvang in Heeg gebracht. Daar werd alles met open armen ontvangen! Voor de verdeling wordt er een soort...

Lees meer
‘Ontsteek een lichtend vuur’ op 20 november

‘Ontsteek een lichtend vuur’ op 20 november

Beste Dorpsgenoten, Het laatste weekend voor advent herdenken we als gemeenschap rond de Pieltsjerke al onze dierbare overledenen. Ook dit jaar is iedereen van harte welkom om zaterdagmiddag 20 november van 16.00 tot 17.30 uur de kerk binnen te lopen en een lichtje...

Lees meer
Reservering het boek ‘De School van Gaastmeer’

Reservering het boek ‘De School van Gaastmeer’

Wurkgroep Oer De Gaastmar heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het schrijven van een boek over de school van Gaastmeer. Van oudsher tot het jaar 2014 had Gaastmeer een eigen school voor lager onderwijs, na 1985 voor basisonderwijs. En de geschiedenis van die school...

Lees meer
Verbouwing restaurant d’Ald Herberch

Verbouwing restaurant d’Ald Herberch

In het voorjaar van 2021 is een grootschalige verbouwing afgerond van restaurant d'Ald Herberch; één van de ‘gouden plakjes’ die Gaastmeer rijk is. De ingang is aangepast doordat de trap is verplaatst. De toegang naar de toiletten is ook verplaatst i.v.m. looproutes...

Lees meer
De fotoborden staan weer op hun plek

De fotoborden staan weer op hun plek

De fotoborden van de historische rondwandeling zijn een poosje weggeweest. 23 fotoborden met foto’s van vroeger van markante plekken, verspreid over Gaastmeer. Het behoorde eigenlijk al tot het vertrouwde beeld van ons dorp. Maar de kwaliteit van de houten frames en...

Lees meer
Nieuws uit de gemeentehaven

Nieuws uit de gemeentehaven

Bij de haven van Gaastmeer hangt een collecte bakje, gemaakt door een inwoner van Klein Gaastmeer. Zo kan eenvoudig en veilig een bijdrage gedaan worden voor het gebruik van water in de haven. Zie HIER verder

Lees meer
Wissel in bestuur Dorpsbelangen

Wissel in bestuur Dorpsbelangen

Lútsen Renema is in het bestuur van Dorpsbelangen gekomen, we zijn hier erg blij mee, en wensen Lútsen een mooie tijd toe! Siemen Terpstra heeft het bestuur van Dorpsbelangen verlaten, hartelijk dank voor je inzet de afgelopen vijf jaar, en we wensen je alle goeds!...

Lees meer