Verenigingen

Begrafenisvereniging Eendracht

Klaas Bakker
8611jl@hetnet.nl
0515-469936

Beheervereniging Huizen ’t Piel

www.vakantiehuisgaastmeer.nl

Beheervereniging ‘Het Piel’ verenigt de eigenaren van de prachtig aan het Piel gelegen huisjes met de puntdaken. De vereniging heeft tot doel het in stand houden en versterken van de karakteristieke sfeer van deze vakantiehuisjes en naaste omgeving. Daarnaast coördineert zij de verhuur van de huisjes.

Biljartvereniging De Gaastmar

Gaastmeer heeft een actieve biljartvereniging

Biljartclub De Gaastmar is opgericht in 1977.
De vereniging bestaat uit een mannen- en vrouwenafdeling en telt bijna vijftig leden.
In de vereniging zijn gezelligheid en wedstrijden sleutelwoorden. Ook mensen met een laag “gemiddelde” zijn van harte welkom als nieuw lid.
Het biljart-seizoen loopt van september tot en met april.
Eénmaal in de week spelen we een onderlinge jaarlijkse competitie en  éénmalige wedstrijden tegen verschillende andere biljartclubs in de omgeving.

Voor meer informatie en/of aanmelding:
biljartgaastmeer@gmail.com

Chr. Muziekvereniging Concordia De Gaastmar

Secr.: Mw. P. Zeilstra-Deinum
Wieldyk 9
8611 JK Gaastmeer
0515-469632
www.concordiagaastmeer.nl

Damclub Stryk op

Secr.: S. Attema
Hellingpaed 26
8611 JR Gaastmeer
Tel. 0515-469412

Dorpsbelangen Gaastmeer

Het bestuur is te bereiken via: dorpsbelangen@degaastmar.nl

Klaverjasclub De Gaastmar

Mw. T. Cnossen-Attema
Hellingpaed 25
8611 JR Gaastmeer
Tel. 0515-469576

Ondernemersvereniging Gaastmeer

Gaastmeer heeft een ondernemersvereniging die zich ten doel stelt de leefbaarheid en het algehele ondernemersklimaat in Gaastmeer te bevorderen.

Wilt u lid worden van OG? De kosten van het OG-lidmaatschap bedragen € 50,00 per jaar.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met het OG-secretariaat, Sybren Renema.
Of bezoek de website.

E-mail: info@ondernemendgaastmeer.nl
p/a Kaepwei 2
8611 JL  Gaastmeer

 

KvK: 77842936

IBAN: NL84 RABO 0354 1112 05

Oranjevereniging De Gaastmar
Tuinvereniging Anna’s Griene Gaastmar
Dick Feenstra

inlichtingen

dickf69@xs4all.nl

Vogelwacht Gaastmeer

Te bereiken via: info@marsicht.frl