Cultuur

Muziekvereniging Concordia

Fanfare Concordia werd opgericht op 11 februari 1911, nu, ruim een eeuw later, klinken de klanken van de ‘christelijke muziekvereniging Concordia de Gaastmar’ nog steeds in het rond en heeft de vereniging gemiddeld dertig leden uit eigen dorp en omstreken. Optredens in Gaastmeer, festivals, concours en andere evenementen, daar waar muziek in zit levert Concordia graag een muzikale bijdrage.
De vereniging is gevestigd in het mooi gelegen Gaastmeer, ‘Tusken de Marren’. In de zomer een levendig watersport dorp en in de winter een oase van rust.

De fanfare komt uit in de 4e divisie. De diversiteit in leden qua achtergronden en interesses kleuren de vereniging en de muziekkeuze. Het repertoire wordt dan ook vastgesteld in overleg tussen de muziekcommissie en dirigent Hans van Esschoten.
Op woensdagavond wordt er gerepeteerd. Hierbij gaat het om inspanning en ontspanning; eerst hard werken aan een (nieuw) muziekstuk waarin het geheel (luisteren naar elkaar) maar zeker ook de details worden behandeld, de pauze en de nazit zijn ontspannen en gezellig. De repetities zijn in het dorpshuis van Gaastmeer: dorpshuisgaastmeer.nl

Wil je aansluiten bij deze enthousiaste club? Meld je aan! Veel of wat minder ervaring; wees welkom! Je kan hiervoor bellen (dat praat makkelijker!) naar Willem van Berkum 0515 469764
www.concordiagaastmeer.nl

Skûtsjesilen: cultureel erfgoed, historie, traditie en topsport

zie voor foto’s de galerij bij “Foto’s-en-meer”

Lytse Lies
Verhaal van de eigenaren en bemanning:
Het skûtsje Lytse Lies is gebouwd in 1910 bij de Pijpsterwerf van Roorda te Drachten, ze heeft gevaren in Noordwest Friesland met als vracht aardappels en mest. Er woonden aan boord 7  personen. Dit zou in deze tijd ondenkbaar zijn! Het schip was maar 14.85 meter lang. Later is er voor de hardzeilerij 4 meter tussengezet. Ondanks dit is het een klein en fijn skûtsje met mooie lijnen en de karakteristieke geveegde en gepiekte kont, zoals bekend bij de Pijpsterwerf. We vonden het schip ergens langs de Waal bij Gorkum en na grondige restauratie is het een wedstrijdskutsje geworden. We zijn begonnen met het skutjesilen in 1994 in de C-klasse. Hierin werden we direct 2e met slechts 5,8 punten en stoomden we door naar de B-klasse waarin we in 1995 kampioen werden. Hierna begon het serieuze werk in de A-klasse. Vanaf 1997 t/m 2020 met pieken en dalen. Uiteindelijk leverde dit 6 kampioenschappen op en gingen we in het vleugelklassement aan kop. Deze 6 keer is uniek dat is nog nooit behaald!

Om dit alles te bereiken moet je een goede ploeg en een leuke sfeer aan boord hebben, natuurlijk zijn er discussies en kleine aanvaringen. In de loop van de tijd hebben we ook wel gewisseld met bemanning. Met een goede vaste basisploeg kan je ver komen. En niet te vergeten goed materiaal!

Stichting “It Gaastmarder Skûtsje”
In 2015 is de stichting ‘’it Gaastmarder Skûtsje’’ opgericht door de bemanningsleden van het skûtsje “Dageraad”. Vanaf 2016 zeilt de Dageraad mee in de IFKS (Iepen Fryske Kampioenskappen Skûtsjesilen).

Het skûtsje “Dageraad” is in 1904 gebouwd bij Haike Pieters van der Werff op de Langewijk in Drachten. Dit schip, met prachtige lijnen, is in november 2015 aangekocht door de stichting en door de bemanningsleden weer helemaal opgebouwd vanuit een casco tot een volwaardig wedstrijdskûtsje waarbij wij hebben geprobeerd het schip zo origineel mogelijk te houden.
Als Stichting “It Gaastmarder Skûtsje” voelen wij ons verbonden met het dorp en willen we uitkomen voor de Gaastmar. De Stichting en bemanning vinden dat het schip hoort bij de Gaastmar.

Ons doel is om iedereen die het dorp De Gaastmar en het skûtsjesilen een warm hart toedraagt mee te laten genieten van onze passie voor het traditionele skûtsjesilen.

Palingklipper ‘Voorwaarts’

De historie in het kort

De palingklipper “Voorwaarts” is het enige nog varende overblijfsel van de roemruchte Hegemer en Gaastmeerse palinghandel. Sinds 1909 maakt het stalen beunschip een onverbrekelijk deel uit van het historisch perspectief van de gemeente Sud West Fryslân en het dorp Gaastmeer in het bijzonder; het middenschip staat in rechtstreekse verbinding met het buitenwater, waardoor de gevangen vis levend bewaard en getransporteerd kon worden.

In 1907 is het schip gebouwd door – vermoedelijk – Duivendijk te Lekkerkerk voor de vishandel op de Zuid-Hollandse eilanden. In 1909 is het schip verkocht aan de Firma Visser te Heeg, die het inzette voor het ophalen en wegbrengen van levende paling in de Zuidwesthoek en verder weg gelegen delen van Nederland. De levende paling werd deels gekocht in bij de binnenvisserij in geheel Nederland en de vis werd bewaard in depot in zogenaamde leggers bij Heeg en Gaastmeer. De voorraden werden aangevuld met levende paling en opgehaald uit verder gelegen delen van Europa (Denemarken, Oostzee). Vervolgens werd deze voorraad met de roemruchte palingaken getransporteerd naar de grote bevolkingscentra, met name naar Londen. Daar werd de vis uitgevent aan het publiek.

Na de ondergang van de Firma Visser werd de “Voorwaarts” in 1946 aangekocht door de Firma Van Netten te Gaastmeer. Deze heeft het schip tot in de jaren zeventig ingezet voor het transport van paling. De paling werd in de noordelijke provincies aangekocht en naar Zeeland en Zuid-Holland verscheept. Later is dit transport overgenomen door tankwagens.

Om dit unieke historische scheepje te kunnen behouden is de “Voorwaarts” in 2010 o.a. met behulp van donateurs aangekocht door Stichting Palingklipper Voorwaarts.

De “Voorwaarts” heeft een vaste ligplaats aan de loswal te Gaastmeer. Deze ligplaats maakt onderdeel uit van de zogenaamde Historische schepenroute. De “Voorwaarts” is opgenomen in het Monumentenregister van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV).

Op 15 juni 2019 kwam de roemruchte tijd van de “Voorwaarts” weer even tot leven. Door het leveren van verse paling aan de Palingaak Korneliske Ykes in Heeg. Hiermee werd de palingaak symbolisch ‘uitgezwaaid’ op weg naar London

Creatieve plannen voor de toekomst

Om de historie en vooral het voortbestaan van de Voorwaarts te behouden, wil het bestuur op een creatieve manier het publiek betrekken. Wat zou het leuk zijn het schip in te zetten voor de promotie van het watersport dorp Gaastmeer. Bij lokale en/of regionale evenementen en ook bij de visserij dagen in Workum, historische schependagen, braderieën / festiviteiten van dorpen liggend in het Friese merengebied. En wanneer bedrijven zich tijdens dit soort evenementen op of via de Voorwaarts willen presenteren, is dat mogelijk in ruil voor een geldelijke bijdrage.

Jaarlijks onderhoud

Veel dank gaat uit naar de 5 vrijwilligers die het jaarlijks onderhoud verzorgen. Heel fijn dat zij zich hebben aangesloten.

“Palingklipper Voorwaarts ligt klaar om als startschip te fungeren voor de wedstrijden Klompkesilen”

Word vrijwilliger

Het bestuur is op zoek naar meer vrijwilligers die zich willen aansluiten bij het huidige team. Het is erg leuk om samen dit project aan te pakken. De gezellige gesprekken die onder het werken op gang komen, zorgen voor ontspanning en saamhorigheid. Ook is de stichting op zoek naar meer vrijwilligers die kunnen schipperen en/of het leuk vinden om als matroos aan te monsteren tijdens het bezoek aan evenementen zodra dit weer kan!

Op zoek naar donateurs

De Voorwaarts is een historisch belangrijk monument voor Gaastmeer. Haar voortbestaan kan niet zonder voldoende draagvlak onder de inwoners, vaste bezoekers en bedrijven van Gaastmeer e.o.. Voor een minimum van EUR 15,– per jaar kunt u al donateur worden. Meld u aan!

Je kunt je als donateur en/of vrijwilliger aanmelden via email: palingklippervoorwaarts@gmail.com

KvK: 01169439                            Bankrek: NL35 RABO 0156 4256 02