Dorpskrant De Praatmar

5x per jaar verschijnt de dorpskrant met verhalen uit de ‘mienskip’: verslagen van noemenswaardige zaken, eigenaardige foto’s in de rubriek ‘gespot’ en andere mooie verhalen/foto’s.
Via vaste rubrieken en het plaatsen van ingezonden kopij zorgt de redactie van De Praatmar dat het mienskipsgevoel bevorderd wordt.

Kopij en foto’s kunnen gestuurd worden naar: praatmar@degaastmar.nl

KOPIJ-ADRES

Willem Wendelaar Bonga
Hellingpaed 24
8611 JR Gaastmeer
Tel. 0515 – 469448

 

Archief dorpskrant