De Pieltsjerke, kerk aan ‘It Piel’.

Welkom!

Het kerkgebouw van de Protestantske Gemeente De Gaastmar is doordeweeks altijd open! Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning of gewoon om een kijkje te nemen…

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant herkennings-punt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Eerder was het gebouw de Nederlands Hervormde kerk van Gaastmeer. Ergens rond 1980 werkten Gereformeerd en Hervormd Gaastmeer al zover samen dat voor de beide kerkgebouwen van toen twee andere namen werden bedacht.
Het gereformeerde kerkgebouw werd de ‘Poeltsjerke’, genoemd naar het water waar dit kerkje aanlag. De NH-kerk werd de ‘Pieltsjerke’, genoemd naar de inham van de Fluessen, It Piel genoemd.

Om meer te weten te komen bekijk de website van PKN Gaastmeer, lees hier verder.