Agenda

Bezoek kerstmarkt Groencentrum Witmarsum

Us Doarpshûs Munkedyk 15, Gaastmeer

Wilt u meegaan naar groencentrum Witmarsum? Om 9.30 uur verzamelen bij de dagwinkel. De kerstmarkt, de schaats Elfstedentocht in Kerstsfeer, is te bezoeken. Zeker zo leuk is dat we samen koffiedrinken in de versierde koffiehoek van het centrum. De koffie is voor eigen rekening. Graag vóór 4 december aanmelden via stichtingkwyk@gmail.com of bellen naar Baukje Terpstra: […]

consumptie voor eigen rekening

Kwyk Mids de Marren middag

Us Doarpshûs Munkedyk 15, Gaastmeer

Een ontmoetings- en inspanningsmiddag voor belangstellenden in het dorpshuis. Elke donderdagmiddag

consumpties voor eigen rekening

Kerstmarkt

Flapperpleats J.J. Hofstrjitte 29, Gaastmeer

Kerstconcert Concordia

Pieltsjerke Jan Jelles Hofstrjitte 14, Gaastmeer, Friesland, Nederland

met medewerking van zangers Anke de Vries

collecte aan de deur

Kerst-wild-menu

d'Ald Herberch Munkedyk 46, Gaastmeer

Graag reserveren

Kerst-wild-menu

d'Ald Herberch Munkedyk 46, Gaastmeer

Graag reserveren

Kerst-wild-menu

d'Ald Herberch Munkedyk 46, Gaastmeer

Graag reserveren

‘Kwyk’ Nieuwjaarskoffie

Us Doarpshûs Munkedyk 15, Gaastmeer

Om het nieuwe jaar in te luiden wordt een koffie ochtend georganiseerd. De locatie is nog niet bepaald.

Biljarttoernooi

Dorpshuis Gaastmeer Munkedyk 15, Gaastmeer

Biljarttoernooi

Dorpshuis Gaastmeer Munkedyk 15, Gaastmeer

ALV Ondernemersvereniging Gaastmeer

Us Doarpshûs Munkedyk 15, Gaastmeer

Gastspreker: Marrit van Veen, Projectleider Integrale Gebiedsontwikkeling Idzegea Veenweide van provincie fryslân meer nieuws via : www.ondernemendgaastmeer.nl