Veehouderij G. Ykema

Bedrijvigheid, Melkveebedrijven

Familie Ykema

Oorspronkelijk een melkveebedrijf op de boerderij waar Brundel nu woont. Sinds 1987 verhuisd naar de nieuwe stal op de huidige locatie. Gatze boerde van 1987 tot 2002 samen met vader Herre en daarna alleen. De veestapel bestaat uit ongeveer 40 melkkoeien en 20 stuks jongvee. Het melkquotum omvat 384.000 liter. Neventakken zijn weidevogelbeheer en ganzenopvang.