Stichting Ús Doarpshûs

Voorzieningen

De Stichting tot ontspanning van inwoners en gasten van Gaastmeer e.o.

De stichting werd bij akte opgericht op 23 december 1976 en gaat vanaf 25 april 2001 verder onder de naam  Stichting Ús Doarpshûs.

De eerste doelstelling, ontspanning van inwoners en gasten, blijft en wordt aangevuld met: het oprichten, in stand houden en exploiteren van een gebouw ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening.

Oorspronkelijk was het dorpshuis een christelijke school, gebouwd in 1886 en was de huidige winkel het woonhuis van de hoofdmeester. In 1934 fuseerde deze school met de Hervormde school en heette vanaf toen de Kristlike Nasionale Skoalle, gehuisvest achter de Pieltsjerke.

De voormalige school diende vanaf die tijd als gymnastiekzaaltje voor de basisschool en als onderkomen voor verenigingsactiviteiten en andere feestelijkheden.

Begin 90-er jaren van de vorige eeuw werd het oude gebouw grondig verbouwd door een grote groep vrijwilligers, wat resulteerde in het huidige dorpshuis en vanaf eind 90-er jaren zijn Rick en Catrien Feld het gastvrije beheerders echtpaar van Ús Doarpshûs. lees HIER verder.

Stichting Ús Doarpshûs zet zich concreet in voor leefbaarheid en verbinding door zich bezig te houden met de exploitatie en het onderhoud van de winkel en het dorpshuis, ook is de stichting tot najaar 2020 nauw betrokken geweest bij de exploitatie van de herberg.

Het bestuur bestaat in 2020 uit:

Voorzitter: Ton Brundel

Vicevoorzitter: Gerard Burgers

Penningmeester: Joke Wittenberg

Secretaris: Foekje Gerritsma, foekjegerritsma62@gmail.com

Technisch bestuurslid: Hindrik Schreuder