Stichting Palingklipper Voorwaarts

Voorzieningen

De palingklipper “Voorwaarts” is het enige nog varende overblijfsel van de roemruchte Hegemer en Gaastmeerse palinghandel.

De historie in het kort

De palingklipper “Voorwaarts” is het enige nog varende overblijfsel van de roemruchte Hegemer en Gaastmeerse palinghandel. Sinds 1909 maakt het stalen beunschip een onverbrekelijk deel uit van het historisch perspectief van de gemeente Sud West Fryslân en het dorp Gaastmeer in het bijzonder; het middenschip staat in rechtstreekse verbinding met het buitenwater, waardoor de gevangen vis levend bewaard en getransporteerd kon worden.

In 1907 is het schip gebouwd door – vermoedelijk – Duivendijk te Lekkerkerk voor de vishandel op de Zuid-Hollandse eilanden. In 1909 is het schip verkocht aan de Firma Visser te Heeg, die het inzette voor het ophalen en wegbrengen van levende paling in de Zuidwesthoek en verder weg gelegen delen van Nederland. De levende paling werd deels gekocht in bij de binnenvisserij in geheel Nederland en de vis werd bewaard in depot in zogenaamde leggers bij Heeg en Gaastmeer. De voorraden werden aangevuld met levende paling en opgehaald uit verder gelegen delen van Europa (Denemarken, Oostzee). Vervolgens werd deze voorraad met de roemruchte palingaken getransporteerd naar de grote bevolkingscentra, met name naar Londen. Daar werd de vis uitgevent aan het publiek.

Na de ondergang van de Firma Visser werd de “Voorwaarts” in 1946 aangekocht door de Firma Van Netten te Gaastmeer. Deze heeft het schip tot in de jaren zeventig ingezet voor het transport van paling. De paling werd in de noordelijke provincies aangekocht en naar Zeeland en Zuid-Holland verscheept. Later is dit transport overgenomen door tankwagens.

Om dit unieke historische scheepje te kunnen behouden is de “Voorwaarts” in 2010 o.a. met behulp van donateurs aangekocht door Stichting Palingklipper Voorwaarts.

De “Voorwaarts” heeft een vaste ligplaats aan de loswal te Gaastmeer. Deze ligplaats maakt onderdeel uit van de zogenaamde Historische schepenroute. De “Voorwaarts” is opgenomen in het Monumentenregister van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV).

Op 15 juni 2019 kwam de roemruchte tijd van de “Voorwaarts” weer even tot leven. Door het leveren van verse paling aan de Palingaak Korneliske Ykes in Heeg. Hiermee werd de palingaak symbolisch ‘uitgezwaaid’ op weg naar London

Creatieve plannen voor de toekomst

Om de historie en vooral het voortbestaan van de Voorwaarts te behouden, wil het bestuur op een creatieve manier het publiek betrekken. Wat zou het leuk zijn het schip in te zetten voor de promotie van het watersport dorp Gaastmeer. Bij lokale en/of regionale evenementen en ook bij de visserij dagen in Workum, historische schependagen, braderieën / festiviteiten van dorpen liggend in het Friese merengebied. En wanneer bedrijven zich tijdens dit soort evenementen op of via de Voorwaarts willen presenteren, is dat mogelijk in ruil voor een geldelijke bijdrage.

Jaarlijks onderhoud

Veel dank gaat uit naar de 5 vrijwilligers die het jaarlijks onderhoud verzorgen. Heel fijn dat zij zich hebben aangesloten.

 

Voorjaar 2020 aan de steiger van fam. Deelstra

Word vrijwilliger

Het bestuur is op zoek naar meer vrijwilligers die zich willen aansluiten bij het huidige team. Het is erg leuk om samen dit project aan te pakken. De gezellige gesprekken die onder het werken op gang komen, zorgen voor ontspanning en saamhorigheid. Ook is de stichting op zoek naar meer vrijwilligers die kunnen schipperen en/of het leuk vinden om als matroos aan te monsteren tijdens het bezoek aan evenementen zodra dit weer kan!

Op zoek naar donateurs

De Voorwaarts is een historisch belangrijk monument voor Gaastmeer. Haar voortbestaan kan niet zonder voldoende draagvlak onder de inwoners, vaste bezoekers en bedrijven van Gaastmeer e.o.. Voor een minimum van EUR 15,– per jaar kunt u al donateur worden. Meld u aan!

Je kunt je als donateur en/of vrijwilliger aanmelden via email: palingklippervoorwaarts@gmail.com

KvK: 01169439                            Bankrek: NL35 RABO 0156 4256 02