Verwachte overlast voor watersporters eiland Langehoekspôlle

14/08/2020

Het project rondom de werkzaamheden ‘konijneneiland’ is een samenwerking tussen Recreatieschap Marrekrite, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.
Tekst uit het persbericht:

‘Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn wij deze week begonnen met de nieuwe doorgraving bij de Langehoekspôlle. Er wordt op dit moment grondwerk verzet, waardoor er mede door de droogte, sprake is van stuifzand. Daardoor ontstaat helaas overlast voor u als watersporter.

Wij zijn nu al met de werkzaamheden begonnen, omdat het zand van de doorgraving voor 1 oktober beschikbaar moet zijn. Na het seizoen beginnen is daardoor helaas niet mogelijk. Wij vragen uw begrip voor de overlast.

Door de nieuwe ingang aan de zuidzijde, verwachten we minder vaak te hoeven baggeren op de huidige aanvaarroute. Ook komt er een aantal ligplaatsen bij en een nieuw strandje. Een deel van de grond die vrijkomt bij het graven, wordt gebruikt voor het strandje. De rest gebruikt Wetterskip Fryslân voor de oevers van de Fluessen’.

Zie verder: Marrekrite

Recent Nieuws