Reservering het boek ‘De School van Gaastmeer’

23/08/2021

Wurkgroep Oer De Gaastmar heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het schrijven van een boek over de school van Gaastmeer. Van oudsher tot het jaar 2014 had Gaastmeer een eigen school voor lager onderwijs, na 1985 voor basisonderwijs. En de geschiedenis van die school hebben we geprobeerd te achterhalen uit notulenboeken, archieven, oude kranten en mondelinge overleveringen.

Het is een boek geworden van ca. 210 bladzijden met een verhalen over de hoogte- en dieptepunten en vooral de betrokkenheid van een dorpsgemeenschap bij de eigen school. Maar behalve verhalen vooral ook veel foto´s. Het pronkstuk van het boek bestaat uit meer dan 50 schoolfoto´s uit de jaren 1903 tot de laatste uit 2014, inclusief de namen van de afgebeelde leerlingen en leerkrachten, voor zover we die konden achterhalen. Dat betekent, dat bijna alle inwoners van Gaastmeer sinds het jaar 1900 met afbeelding en naam in het boek voorkomen. Om de schoolfoto´s goed te laten uitkomen, hebben we voor het boek een groot formaat (A-4) gekozen, zodat de leerlingen goed herkenbaar zijn. Kortom: niet alleen voor Gaastmeerders, maar voor iedereen die herinneringen aan Gaastmeer heeft een prachtig geschenk om te krijgen of cadeau te geven.

Om een indruk te krijgen van het aantal exemplaren dat gedrukt moet worden, willen we ieder die van plan is het boek aan te schaffen, vragen dit aan ons door te geven, zodat we het aantal gewenste exemplaren voor u kunnen reserveren. De prijs voor de gereserveerde boeken wordt 25 euro per stuk. We willen in januari 2022 de boeken laten drukken en de afrekening vindt plaats bij de levering van het boek. Hier krijgt u nog nader bericht van. De prijs van 25 euro is exclusief eventuele verzendkosten voor degenen die buiten Gaastmeer of directe omgeving wonen en niet zelf komen afhalen.

U kunt uw reservering op twee manieren doorgeven:

  1. Per email aan: Pie Zeilstra, e-mailadres: piezeilstra@hotmail.com of
  2. Per briefje aan: Pie Zeilstra, Wieldyk 9, 8611 JK Gaastmeer

Vermeld hierbij:

  1. Uw naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres
  2. Het aantal exemplaren van het boek ‘De School van Gaastmeer’ dat we voor u moeten reserveren.

Graag spoedig doorgeven, maar in elk geval voor januari 2022. Bij voorbaat hartelijk dank,

Wurkgroep Oer De Gaastmar

Recent Nieuws