Foarjiers- & Kofjekonsert

21/04/2023

Afgelopen woensdagavond heeft Concordia tijdens de repetitietijd een goed bezocht koffieconcert gehouden.

Op het programma stonden muziekstukken die Concordia tijdens het FEMUZA festival van afgelopen 18 maart in Nijland heeft gespeeld.
Dit concert gaf de dorpsbewoners de gelegenheid dicht bij huis een concert te bezoeken.

Na afloop was een collecte ten bate van de voorgenomen renovatie van het dorpshuis.

Recent Nieuws