Wisseling bestuur Dorpsbelangen

6/10/2020

Op 5 oktober heeft in de bestuursvergadering van vereniging Dorpsbelangen een wisseling in het bestuur plaatsgevonden.

Aftredend en niet herkiesbaar waren Tineke Cnossen en Andries van Netten. Als nieuwe bestuursleden zijn Emmie Samidjono en Hetty Brundel voorgedragen en benoemd.
Op een eerdere oproep in dorpskrant de Praatmar van maart 2020 hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Hetty Brundel en Emmie Samidjono zijn vanaf maart nauw betrokken geweest bij de bestuursactiviteiten.

In de laatste vergadering onder leiding van Tineke Cnossen heeft Tineke de voorzittershamer overgedragen aan Emmie. Andries van Netten draagt het penningmeesterschap over aan Hetty.

Andries van Netten en Tineke Cnossen danken iedereen voor het vertrouwen dat ze hebben ontvangen.

In de dorpskrant van november 2020 komt een uitgebreider verslag.

Recent Nieuws