Bericht in de LC over oude scholen

15/12/2020

Dorpsgenoten Quinten en Emmie Samidjono zijn met hun videostudio in het voormalig schoolgebouw genoemd in een artikel in de Leeuwarder Courant.
‘Nieuw leven voor oude scholen’ is de titel van het artikel en is geschreven door Lieuwe Wiegersma.

De foto is gemaakt door Simon Bleeker

Recent Nieuws