Melkveebedrijf H. Piersma

Bedrijvigheid, Melkveebedrijven

Het bedrijf bestaat vanaf 1977 en is toen in gebruik genomen door de familie De Groot. Nu boert H. Piersma er al weer 15 jaar vanaf 4 april 1993. Het bedrijf is ruim 25 ha groot en er worden ongeveer 50 koeien gemolken. En er is natuurlijk het nodige jongvee aanwezig.