Maatschap Bakker-Labordus De Kaep

Bedrijvigheid, Melkveebedrijven

Onlangs kwam een toerist ons vragen wat dat voor fel licht was, ’s avonds in onze stal. ‘Zit die ook vol met zielige vleeskuikens of hebben jullie soms een wiet (!!!)-plantage?’ Nadat ze kennis gemaakt had met 85 zwart- en roodbonte melkkoeien plus bijbehorend jongvee, vertrok ze gerustgesteld, nog nagenietend van de kennismaking met het pasgeboren kalf.