Gezondheidszorg

Voorzieningen

Klik hier voor een overzicht van onze gezondheidszorg voorzieningen

Huisartsenpraktijk mw. J. Gietema en A. van Kapel
Tolwei 113
8621 CX Heeg
Tel. 0515-442292

Werkdagen vanaf 17:00 uur ’s middags tot 8:00 uur ’s ochtends, in het weekend of op een feestdag kunt u voor spoedgevallen bellen met Dokterswacht Friesland 0900-1127112

Huisartsenpraktijk Schadenberg en Verdenius
Tolwei 107
8621 CX  Heeg
Tel. 0515-442300

Werkdagen vanaf 17:00 uur ’s middags tot 8:00 uur ’s ochtends, in het weekend of op een feestdag kunt u voor spoedgevallen bellen met Dokterswacht Friesland 0900-1127112

Wiersma Tandheelkunde
Tandartsen U.G. Wiersma en J.W. van der Valk
Mondhygiëniste mw. J.M. Wielsma
Gezondheidscentrum Heeg
Tolwei 115
8621 CX Heeg
Tel. 0515-442208

Verpleegkundige Thuiszorg
De Draai 16 E, 8621 CZ  Heeg
Tel. 0515 461890
Website: www.thuiszorgzwf.nl

Antonius Ziekenhuis Sneek
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
Tel. 0515-488888

Automatische Externe Defibrillator (AED)
Op twee plaatsen in het dorp is een AED aanwezig, nl:
Aan de muur van de Dagwinkel, Mundedyk 13
Aan de muur van Autobedrijf F. Hoogterp, Wieldyk 18
In de kasten is ook een lijst met telefoonnummers en adressen van de AED-vrijwilligers. De kasten zijn gesloten, maar kunnen bij een noodgeval worden geopend door met de vuist een stevige tik tegen de knop van het slot te geven. De lade met AED zakt dan open naar omlaag