Dorpshuis

Voorzieningen

dorpshuisgaastmeer.nl

Beheer: vanaf 1 januari 2023; Anne en Lily de Wit (@damesdewit)

Ûs Doarpshûs is het verenigingsgebouw in Gaastmeer, en is gelegen achter de dorpswinkel.
Er zijn tal van vaste activiteiten van diverse verenigingen, waaronder 3 biljartclubs, de plaatselijke muziekvereniging, de damclub, klaverjasclub,
De soos 50+ en de Kwyk groep met diverse activiteiten voor de ‘actieve’ ouderen onder ons.
Verder wordt er veel gebruik gemaakt van de zaalruimtes om te vergaderen en voor cursussen; er is namelijk ook een zaal met een beamer en groot scherm aanwezig.
Voor vergaderingen/bijeenkomsten kan men gebruik maken van een klein zaaltje (ca. 10 personen), een halve zaal (ca. 30 personen) of hele zaal (ca. 70 personen).
Verder beschikt het dorpshuis over een gezellig bar met 3 biljarts en kan er een podium gebouwd worden.
Ook is er een moderne muziekcomputer aanwezig, met muziek voor elke doelgroep.

U kunt in het dorpshuis natuurlijk ook terecht voor een feestje, verjaardag of anderszins.
Voor gastro bar, friterie, zaalverhuur en catering

Openingstijden: 10:00u. – 22:00u. woensdag-donderdag-vrijdag (Vrij-24:00)

Ús Doarpshûs
Munkdyk 15
8611 JP Gaastmeer
Tel: 06-57411774

Anne en Lily zijn te bereiken via:
Tel: 06-57411774 e-mail: contact@dorpshuisgaastmeer.nl

Op 23 december 1976 werd bij akte de stichting met als doelstelling, ontspanning van inwoners en gasten, opgericht. Vanaf 25 april 2001 verder onder de naam Stichting Ús Doarpshûs. Het initiële doel blijft en wordt aangevuld met: het oprichten, in stand houden en exploiteren van een gebouw ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening.

Oorspronkelijk was het dorpshuis een christelijke school, gebouwd in 1886 en was de huidige winkel het woonhuis van de hoofdmeester. In 1934 fuseerde deze school met de Hervormde school en heette vanaf toen de Kristlike Nasionale Skoalle, gehuisvest achter de Pieltsjerke. De voormalige school diende vanaf die tijd als gymnastiekzaaltje voor de basisschool en als onderkomen voor verenigingsactiviteiten en andere feestelijkheden.
Begin 90-er jaren van de vorige eeuw werd het oude gebouw grondig verbouwd door een grote groep vrijwilligers en vanaf eind 90-er jaren tot en met december 2022 waren Rick en Catrien Feld het gastvrije beheerders echtpaar. Ook is de stichting tot najaar 2020 nauw betrokken geweest bij de exploitatie van de herberg in Gaastmeer.
Vanaf januari 2023 zijn Anne en Lily de Wit de vaste beheerders van Ús Doarpshûs.

Stichting Ús Doarpshûs zet zich concreet in voor leefbaarheid en verbinding door zich bezig te houden met de exploitatie en het onderhoud van de winkel en het dorpshuis.

Het bestuur bestaat in 2022 uit:
Voorzitter: Gerard Burgers
Vicevoorzitter: Ton Brundel
Penningmeester: Joke Wittenberg, penningmeester@dorpshuisgaastmeer.nl
Secretaris: Foekje Gerritsma, bestuur@dorpshuisgaastmeer.nl
Technisch bestuurslid: Hindrik Schreuder

Categoriën