Dorpshuis

Voorzieningen

Beheer: Rick en Catrien Feld (V.o.f. Fesy)

Ûs Doarpshûs is het verenigingsgebouw in Gaastmeer, en is gelegen achter de dorpswinkel.
Er zijn tal van vaste activiteiten van diverse verenigingen, waaronder 3 biljartclubs, de plaatselijke muziekvereniging, de damclub, klaverjasclub,
De soos 50+ , en de Kwyk groep met diverse activiteiten voor de ‘actieve’ ouderen onder ons.
Verder wordt er veel gebruik gemaakt van de zaalruimtes om te vergaderen, en voor cursussen; er is namelijk ook een zaal met een beamer en groot scherm aanwezig.
Voor vergaderingen/bijeenkomsten kan men gebruik maken van een klein zaaltje (ca. 10 personen), een halve zaal (ca. 30 personen) of hele zaal (ca. 70 personen).
Verder beschikt het dorpshuis over een gezellig bar, met 3 biljarts, en kan er een podium gebouwd worden.
Ook is er een moderne muziekcomputer aanwezig, met muziek voor elke doelgroep.
U kunt in het dorpshuis natuurlijk ook terecht voor een feestje, verjaardag of anderszins.

Ús Doarpshus
Munkdyk 15
8611 JP Gaastmeer
Tel: 0515-852650

 

Rick en Catrien zijn te bereiken via:
tel: 06-38394380 of 06-28750350

e-mail: vof.fesy@outlook.com